Dré Netten stopt als bestuurslid Elckerlyc

“We stonden voor een stevige uitdaging”, zo kijkt Dré Netten (70) nu terug op het moment dat hij in 2012 toetrad tot het bestuur van Stichting Elckerlyc. En daarmee was geen woord teveel gezegd, want Elckerlyc moest zowel fysiek als organisatorisch van de grond af worden opgebouwd. Maar zeven jaar later stelt Dré tevreden vast dat de missie geslaagd is, meer dan dat zelfs. “Elckerlyc doet het boven verwachting goed. We zijn een voorbeeld voor veel andere gemeenten, die komen kijken hoe wij dat voor elkaar krijgen.”

Dré Netten
Dré Netten

Dré werd indertijd benaderd door toenmalig wethouder Piet Hesselmans om in het stichtingsbestuur zitting te nemen. “Door mijn werk bij Laco had ik veel ervaring met inrichtingen en projecten. En die kennis zou goed van pas komen bij de bouw van het nieuwe cultureel centrum, had de wethouder bedacht.” Daarnaast was Dré betrokken geweest bij de organisatie van Elastiek, waar hij ervaring had opgedaan met licht en geluid. Bovendien draagt hij de muziek en de cultuur een warm hart toe.

De ideale figuur dus om als bestuurslid een aandeel te leveren in de ontwikkeling van Elckerlyc. Zoals zo vaak bij dit soort specifieke projecten dienden zich in het begin onvoorziene problemen aan. Zo was het lastig om het binnenklimaat goed in te regelen, dan was het weer te koud, dan weer te heet. De akoestiek van de theaterzaal was met name voor muzikanten hinderlijk. Later is dat met onder meer het aanbrengen van speciale platen goeddeels verholpen. “Maar het is nou eenmaal een multifunctionele zaal en dan heb je niet voor alle gebruik de optimale akoestiek, dat zie je in andere plaatsen ook.”

Maar wat tot de dag van vandaag niet is opgelost is het contactgeluid via de vloer. Er hebben al heel wat deskundigen naar gekeken maar die konden ook geen betaalbare oplossing bedenken. “Het is een constructiefout die niet meer te verhelpen is. Elckerlyc en de woningen in de rest van het complex zijn bouwkundig met elkaar verbonden, dat had nooit mogen gebeuren. Heel vervelend voor de bewoners en voor Elckerlyc dat wat in zijn mogelijkheden beperkt is. We moeten er altijd rekening mee houden dat er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt.” Het geluidsprobleem geldt overigens voor de foyer en niet de theaterzaal.

Ondanks deze tekortkomingen is Dré trots op Elckerlyc zoals het er nu staat. Sinds de opening in september 2013 is het gebruik van het gebouw gestaag gegroeid. “We zouden soms wel meer ruimte kunnen gebruiken, maar dat is een luxeprobleem.”  De formule blijkt goed te werken. Een professionele manager die de dagelijkse leiding heeft en een team van medewerkers dat onder meer de horeca doet. Daarnaast is er de inzet van veel vrijwilligers. Mede daardoor is Elckerlyc financieel gezond. Maar belangrijker nog vindt Dré dat de bevolking Elckerlyc in de armen heeft gesloten. “Dat komt omdat Elckerlyc laagdrempelig is, iedereen krijgt de kans om op het podium te staan.”

In de nieuwe bestuurlijke visie ligt het accent deels op hoe Elckerlyc in kan spelen op digitale ontwikkelingen. “Dat is niet zo mijn ding dus dit was een goed moment te stoppen met het bestuur.” Maar Dré blijft betrokken bij Elckerlyc; hij is een liefhebber van biljarten.


© Cultureel Centrum Elckerlyc