Algemene Informatie

  • Bij uitverkochte voorstellingen kunt u, alleen bij de kassa, op een wachtlijst geplaatst worden. Zodra bekend is of u alsnog de voorstelling kunt bezoeken, nemen wij telefonisch contact met u op (op volgorde van plaatsing). Dit kan zelfs op de dag van de voorstelling zijn.
  • Voor rolstoelgebruikers en mindervaliden hebben wij, wat betreft toegankelijkheid en plaatsen in de zaal, voorzieningen getroffen. Wilt u hier gebruik van maken, dan verzoeken wij u dit bij uw bestelling aan de balie aan te geven. De capaciteit van mindervalidenplaatsen is beperkt. Wij proberen u hierbij zo goed mogelijk van dienst te zijn, echter u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Let op: het reserveren van rolstoel- en/of mindervalidenplaatsen kan niet via de website.
  • In CC Elckerlyc zijn gastvrouwen en -heren aanwezig. Zij vormen een aanspreekpunt voor, tijdens en na de voorstelling.
  • Gratis garderobe. Het is niet toegestaan  om jassen mee de theaterzaal in te nemen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw jas in de garderobe op te hangen.
  • Het is niet toegestaan uw mobiele telefoon binnen in de theaterzaal te gebruiken. Zonder toestemming van de directie is het in de theaterzaal niet toegestaan tijdens de voorstelling beeld- en/of geluidsopnamen te maken.
  • Kom op tijd! Op uw toegangskaart staat altijd de juiste aanvangstijd vermeld. Na aanvang van de voorstelling is het niet meer mogelijk de zaal te betreden en vervalt uw recht op de gereserveerde stoelen. Het niet op tijd aanwezig zijn, geeft geen recht op restitutie van de toegangskaarten.
  • Teleurgesteld? Laat het ons weten! Wij doen onze uiterste best om van iedere avond een succes te maken. Toch kan het zijn dat een voorstelling niet voldoet aan de verwachtingen. Gebruik om dit kenbaar de maken het contactformulier op onze website. U krijgt van ons een telefonische of schriftelijke reactie.
  • Het is niet toegestaan om uw consumpties mee de theaterzaal in te nemen. Voor, tijdens de pauze en na de voorstelling kunt u uiteraard wel genieten van een consumptie en borrelhapje in de foyer van CC Elckerlyc.

Website
Ondanks de zorg en aandacht tijdens het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Wij trachten dit te voorkomen, maar kunnen fouten niet uitsluiten.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bezoekers van de website van CC Elckerlyc mogen geen beelden, informatie, teksten en dergelijke openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van CC Elckerlyc.

De van u bij CC Elckerlyc bekende persoonsgegevens zullen door CC Elckerlyc niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.

© Cultureel Centrum Elckerlyc