Vacatures

Stichting Elckerlyc zoekt bestuursleden

Cultureel Centrum Elckerlyc is het bruisende, culturele hart van Hilvarenbeek waarin inwoners, verenigingen, gemeenschap, maatschappij, kunst en cultuur, informatie en educatie samenkomen en samenwerken. Stichting Elckerlyc is verantwoordelijk voor de exploitatie van het culturele centrum van de gemeente Hilvarenbeek.
Stichting Elckerlyc kent een bestuur en een aantal medewerkers, waaronder een algemeen manager. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden en verantwoordt het door hem gevoerde beleid en beheer aan de gemeente Hilvarenbeek.
De werkwijze van bestuur en manager komt overeen met een beleidsvormend bestuur (bestuur op afstand), ofwel het bestuur richt zich vooral op strategische en lange(re) termijn doelstellingen, op te behalen resultaten en de financiële aspecten van de exploitatie. De bedrijfsvoering ligt bij de algemeen manager en een groot deel van de bestuurlijke bevoegdheden zijn aan hem gedelegeerd. In een managementstatuut is de verhouding tussen bestuur versus management beschreven en tevens de taken en bevoegdheden van de algemeen manager.

Naast stichting Elckerlyc staat Elckerlyc Horeca B.V., waarbinnen de horeca-activiteiten van het cultureel centrum plaatsvinden en de horecamedewerkers zijn aangesteld. De algemeen manager van Elckerlyc is statutair directeur van deze B.V. Het bestuur van de stichting Elckerlyc functioneert als enige aandeelhouder en vormt aldus de algemene vergadering van de Horeca B.V. In de statuten van Elckerlyc Horeca B.V. zijn de toegekende rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de directie van de B.V. neergelegd.

Het bestuur van stichting Elckerlyc zoekt zo spoedig mogelijk twee nieuwe enthousiaste bestuursleden (onbezoldigd).

Profiel bestuurslid

We zijn met name geïnteresseerd in kandidaten die:

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring hebben;
 • interesse hebben in het werkveld van Cultureel Centrum Elckerlyc en sociale, maatschappelijke en culturele aspecten in het algemeen;
 • over een goed netwerk beschikken in de gemeente Hilvarenbeek;
 • bereid zijn een ambassadeursrol te vervullen voor Elckerlyc;
 • voldoende inzicht hebben in taken en rollen tussen bestuur en management;
 • beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit kunnen oefenen;
 • zich integer, verantwoordelijk en onafhankelijk kunnen opstellen;
 • voldoende en flexibel beschikbaar zijn om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • woonachtig zijn in de gemeente Hilvarenbeek.

Het bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar in formele zin. Daarnaast wordt het bestuur ook uitgenodigd bij (in)formele bijeenkomsten, onder meer bij voorstellingen of themabijeenkomsten.
De zittingstermijn van bestuursleden is maximaal driemaal vier jaar en is vastgelegd in een rooster van aftreden.

Informatie en procedure

 • Voor inhoudelijke informatie over deze vacature en over Cultureel Centrum Elckerlyc kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Elckerlyc: de heer Carel Geenen via 06-23976233. Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 15 september 2019. U kunt uw reactie per e-mail sturen naar info@elckerlyc.nu o.v.v. Vacature bestuurslid.
 •  De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 18 september 2019 tussen 09.30 en 12.00 uur.

© Cultureel Centrum Elckerlyc